Chemstal.ro

INTRETINEREA  CHIMICA A CAZANELOR  DE ABUR

 
Utilizarea apei ca agent termic în instalatiile de cazan, instalatiile termomecanice sau în schimbatoarele de caldura folosite în diferite procese tehnologice, ridica o serie de probleme legate de fenomenul formarii depunerilor. Apa, fiind cel mai bun dizolvant, nu este niciodata pura, ea continând cantitati variabile de substante dizolvate sau în suspensie.
Pentru prevenirea formarii depunerilor de saruri sau de oxizi pe suprafetele de transfer de caldura ale cazanelor, trebuie respectat un anumit regim chimic atât pentru apa de alimentare a cazanului cât si pentru cea din generator, indicii de calitate fiind mentinuti printr-un regim de purja adecvat, care elimina sarurile concentrate în zona de evaporare.
 
Necesitatea eliminarii din apa a substantelor continute, este impusa de consecintele nedorite pe care depunerile formate pe suprafetele de transfer le au asupra functionarii în conditii de siguranta a utilajelor respective si anume:
 • depasirea rezistentei maxime admise pentru metal la temperatura, datorita conductivitatii termice mai mici a depunerii decât a metalului tevii, care conduce la cresterea temperaturii acestuia;
 • cresterea consumului de combustibil si scaderea randamentului instalatiei de cazan;
 • cresterea intervalului de timp în care se ating parametrii normali de lucru;
 • impurificarea aburului, cu efecte negative asupra consumatorilor de abur;
 • aparitia coroziuni pe suprafetele metalice.
 
Exemple de suprafete interioare colmatate, la cazane de abur
Suprafete interioare colmatate                      
 
Pentru evitarea aparitiei problemelor de colmatare a cazanelor de abur, precum si pentru evitarea accidentelor datorate posibilelor fisuri, conditiile de calitate impuse apei de alimentare pentru generatoarele de abur  trebuie sa raspunda cerintelor de functionare la parametri normali si în deplina siguranta. Aceste conditii sunt cu atât mai severe cu cât temperatura si presiunea de functionare (parametrii nominali ai cazanului) sunt mai mari, ele fiind reglementate de prescriptiile tehnice ISCIR.
Pentru asigurarea unui regim chimic corespunzator, prescriptiile tehnice ISCIR prevad realizarea urmatoarelor conditii:
 • pregatirea suprafetelor interioare ale cazanului si instalatiei aferente înaintea punerii în functiune – degresare si pasivizare;
 • eliminarea din apa bruta a substantelor în suspensie sau dizolvate pâna la valori admise pentru apa de alimentare a generatoarelor, cu ajutorul instalatiilor de tratare a apei;
 • conditionarea apei de alimentare, a apei din generator si a aburului produs pentru evitarea fenomenelor de coroziune a suprafetelor interioare ale generatorului si ale circuitului apa/abur/condensat, atât în timpul functionarii cât si în perioada de stagnare;
 • monitorizarea operatiilor de mai sus prin executarea periodica a analizelor de laborator, atât pentru apa de alimentare, cât si pentru apa de cazan;
 • curatarea si spalarea chimica a cazanelor si instalatiei aferente, în vederea eliminarii crustelor si coroziunii si asigurarii unui regim normal de functionare.
Dedurizarea si degazarea apei de alimentare prin care se elimina ionii de calciu si
magneziu ce produc cruste de saruri aderente, îndepartarea  oxigenului si bioxidului de carbon, care favorizeaza fenomenele de coroziune, dozarea reactivilor chimici pentru corectia pH-ului prin care fierul este mentinut în domeniul de pasivitate electro-chimica si regimul de purjare prin care se asigura îndepartarea mâlului si a sarurilor din apa cazanului, sânt principalii factori care asigura un regim chimic corect al generatorului de abur cu implicatii directe asupra duratei de viata a sistemului sub presiune si a costurilor de exploatare .
Pentru cresterea fiabilitatii si sigurantei în exploatare, a duratei de viata a cazanului si evitarea evenimentelor deosebite în exploatare, pe langa cele expuse mai sus se recomanda:
 • Regimul de purjare continua si periodica, dozarea reactivilor pentru corectie a pH-uluisi finisarea degazarii (solutie fosfat trisodic si bisulfit de sodiu),se vor stabili numai pe baza analizelor chimice executate în laborator.
 • Pentru perioadele de stationare îndelungata a cazanului se vor aplica masurile prevazute în tehnologia de spalare chimica si conservare.

 • Stabilirea unui regim chimic optim de lucru în centrala prin monitorizarea caracteristicilor fizico-chimice ale apei de alimentare si apei din cazan.
 
Având în vedere importanta deosebita a respectarii regimului chimic al cazanelor de abur, toate operatiile de degresare, curatare, spalare, pasivizare si monitorizare a regimului chimic, sunt reglementate de prescriptii ISCIR si pot fi efectuate numai de agenti economici autorizati.
 
LABOREX  înfiintata în 1994, cu capital integral românesc si experienta în domeniul productiei de substante chimice are implementat si certificat înca din 2005 Sistemul de Management al Calitatii, conform conditiilor impuse prin standardul SR EN ISO9001:2008.
O importanta deosebita a fost acordata întretinerii echipamentelor termice, LABOREX fiind autorizata ISCIR, conform PT-CR4/2009, privind “Întretinerea prin spalare chimica la cazane de abur, apa calda si apa fierbinte“.
                                                 
 
Având experienta de peste 15 ani în industria chimica, LABOREX asigura sub marca CHEMSTAL  pe tot cuprinsul tarii, necesarul de reactivi, utilaj specific si instalatii de spalare chimica, executând prin specialistii sai autorizati, lucrari de calitate pentru care acorda declaratie de conformitate si garantie, în concordanta cu prevederile legislatiei nationale de specialitate.
 
Trusa de testare caracteristici apa

 

Trusa contine testere pentru analiza urmatoarelor caracteristici ale apei: aciditate(pH), duritate, clor, nitriti, fier, clorhidrati, fosfati, nitrati, amoniac. Fiecare tester este introdus intr-o cutie de plastic. Trusa permite o analiza completa a apei în vederea stabilirii nivelului în care se gasesc diversii compusi, datele culese
permitând alegerea unui tratament potrivit.
 
Kit de testare nivel de alcalinitate

 

 
Prin titrare puteti determina nivelul de alcalinitate m si p al fluidului verificat putând sa luati ulterior decizia care se impune privind tratarea respectivului sistem.
 
Kit de titrare pentru determinarea duritatii apei

 

Prin titrare puteti determina nivelul de duritate având astfel posibilitatea de a lua ulterior decizia care se impune privind tratarea respectivului sistem. Pachetul contine doua sticlute cu solutii de titrare.
 
Avantajele utilizarii serviciilor LABOREX pentru curatarea spalarea, pasivizarea si monitorizarea regimului chimic al cazanelor de abur
 
 • Pe baza serviciilor autorizate ISCIR prestate de LABOREX , CNCIR  elibereaza autorizatia de functionare a recipientului sub presiune.
 • LABOREX elibereaza documente de calitate in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare.
 • Serviciile prestate de LABOREX se executa cu respectarea normelor nationale de Protectia mediului, compusii rezultati fiind neutralizati si eliminati fara a genera aspecte de mediu .
 • LABOREX  asigura monitorizarea de specialitate si analizele fizico-chimice ale apei de alimentare si din cazan, de catre personal autorizat ISCIR  .
 
 
Informatii suplimentare:
0244 51 87 60
Catalog produse
 
Afla solutia pentru instalatia ta
 
 Powered by LABOREX | Developed by INCOROM
Copyright © 1996 - 2018